Patronat IPMA Polska

Z przyjemnością informujmy, że International Project Management Association Polska objęła patronatem projekt „Przeprowadzenie badań nad nowym, prototypowym produktem w postaci SMARTmebli, dostosowanych do osób ze zróżnicowanymi stopniami sprawności, w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania przy kluczowym zaangażowaniu użytkowników końcowych (SMARTmeble) ”. Członkowie ZGR będą prowadzili jego obserwację w obszarze zgodności z wytycznymi IPMA Polska, dotyczącymi realizacji projektów badawczo-rozwojowych.