Podpisanie umowy na realizację prac badawczych

1. marca 2018 r. nastąpiło obustronne podpisanie umowy na realizację prac badawczych pomiędzy EURO-MAX s.c. reprezentowaną przez wspólników Państwa Małgorzatę i Adama Sobolewskich a Uniwersytetem Szczecińskim reprezentowanym przez  JM Rektora prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka, prof. zw. dra hab. Juliusza Engelhardta, – Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług i mgra Andrzeja Kucińskiego  – Kwestora Uniwersytetu Szczecińskiego