SPOTKANIE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POKOI W DOMU KOMBATANTA PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

12. czerwca 2018 roku o godz 13:00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się  zebranie, w którym wzięli udział: pani Anna Strzelczak – Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, pani Dorota Songin – Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej, pan Adam Sobolewski –  właściciel firmy Euro-Max s.c., oraz dr Rafał Szymański – Kierownik Projektu. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat wyposażenia pomieszczeń dla podopiecznych Domu Kombatanta Pioniera Ziemi Szczecińskiej.