SPOTKANIE DOTYCZĄCE PILOTAŻOWEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ AKADEMIKÓW UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

12. czerwca 2018 roku o 12:00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, dzięki zaangażowaniu prorektora ds. studenckich dr. hab. Jacka Buko, prof. US odbyło się  zebranie, w którym wzięli udział: pani Justyna Markitoń  – pełnomocnik Uniwersytetu Szczecińskiego ds. osób niepełnosprawnych, pan Adam Sobolewski –  właściciel firmy Euro-Max s.c., oraz dr Rafał Szymański – Kierownik Projektu. Podczas spotkania podjęto rozmowy na temat pilotażowego wyposażenia pomieszczeń akademików, przy ulicy Kordeckiego w Szczecinie w meble dla osób ze zróżnicowanymi sprawnościami. W trakcie spotkania ustalono, że firma Euro-Max podejmie próby przygotowania projektu wyposażenia jednego z pokoi, który będzie dostosowany do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami mieszkających w akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego.