POKAZ SMARTMEBLI

12. czerwca 2018 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbył się pokaz SMARTmebli dedykowany dla przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, instytucji z regionu zachodniopomorskiego wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Spotkanie poprowadził Kierownik Projektu dr Rafał Szymański. Natomiast szkolenie z obsługi prototypów mebli poprowadzili: pan Krzysztof Lechniak – instruktor aktywnej rehabilitacji, oraz pani Ewa Kochańska-Lechniak – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski.

W wydarzeniu wzięli udział Przedstawiciele organizacji i instytucji, tj.:

– Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

– Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni,

– Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”,

– Dom Pomocy Społecznej Broniewskiego,

– Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Obserwacje w obszarze zgodności realizacji projektu z wytycznymi IPMA Polska, dotyczącymi realizacji projektów badawczo-rozwojowych pod opieką koordynatora ds. badawczych projektu pani Agnieszki Matuszczak prowadzą członkowie kół naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego: LogUS – Patrycja Tuńska i Przemysław Wilczański, oraz Członkinie ZGR IPMA Polska i Koła Naukowego Projekt – Paulina Fedorowiat, Irena Wójcik i Katarzyna Szydłowska.