Podniesienie na maszt flagi EURO-MAX

7. maja 2018 r. przed Wydziałem Zarządzania i Ekonomiki Usług podniesiono na maszt flagę firmy EURO-MAX s.c., symbolizująca bliską współpracę między Wydziałem, a jej wyróżniającym się partnerem biznesowym.