Szkolenie przeprowadzone przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji dla SMARTzespołu

8. maja 2018 r. pracownicy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Region Zachodniopomorski przeprowadzili szkolenie  dla członków zespołu oraz studentów – wolontariuszy  projektu SMARTmeble. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników projektu do pracy z osobami o zróżnicowanych sprawnościach, które będą w najbliższych miesiącach testować SMARTmeble podczas  wizyt na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.